Usługi medyczne

Jeśli masz problem kadrowy w swojej placówce medycznej, dotyczący obsady pielęgniarskiej, salowych czy sanitariuszek pomożemy i zapewnimy doświadczony personel medyczny, posiadający niezbędną wiedzę i umiejętności, który sprawnie i rzetelnie wykona usługę.

Zapytaj o ofertę

Czym są usługi medyczne?

Realizujemy dyżury pielęgniarskie, salowych i sanitariuszek m.in. podczas dyżurów nocnych i świątecznych, urlopów i zwolnień zatrudnionego personelu.

 

W celu prawidłowego nadzorowania usług medycznych w placówkach szpitalnych powołane zostały specjalne struktury, które są gwarancją poprawnego realizowania usług, jak również jasnej komunikacji między Menedżerem zarządzającym placówką szpitalną, a nami.

Co zyskujesz?

Eliminację problemu

występowania niedoborów kadrowych personelu

 

Zapewnienie wyższej płynności

organizacji struktur placówki

Niższe koszty

zarządzania kontraktem

 

 

Optymalizację kosztów zatrudnienia

kadr, w szczególności poprzez obniżenie kosztów obsługi kadrowo-płacowej, nieponoszenie kosztów pozyskania i szkolenia pracowników

Zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń

zdrowotnych, w tym w okresie urlopu wypoczynkowego pracowników, macierzyńskiego czy też absencji chorobowej, przyjmowanie bez ograniczeń dodatkowych zleceń dyżurów medycznych

Co nas wyróżnia?

  •  jesteśmy doświadczonym dostawcą usług w branży szpitalnictwa
  • dostosowujemy usługi do panujących warunków i obowiązujących norm w placówce medycznej
  • wdrażamy nowe rozwiązania optymalizujące koszty utrzymania infrastruktury szpitalnej
Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się z nami
i sprawdź ofertę

Zapytaj o ofertę

Inne produkty

Zobacz więcej