Kolejna edycja Kongresu Wyzwań Zdrowotnych – Health Challenges Congress odbędzie się od 9 do 10 marca 2023 r. Uczestnicy wydarzenia spotkają się w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. 

Podczas tegorocznego Kongresu zostaną poruszone kluczowe kwestie dla sektora ochrony zdrowia. Omawiana problematyka podzielona jest na 6 bloków tematycznych:

  1. Człowiek – medyk w centrum systemu ochrony zdrowia – blok poświęcony m.in. humanizacji medycyny w procesie kształcenia kadry
  2. Rynek farmaceutyczny – w tej części uczestnicy będą debatować m.in. nad bezpieczeństwem lekowym Polski
  3. E-Zdrowie i nowe technologia – poza wskazaniem nowych trendów, potencjału rozwoju rynku, poznamy finalistów Start-Up-Med
  4. Zarządzanie i organizacja systemu – w tej części zostaną poruszone m.in. wyzwania, z którymi zmierzają się managerowie zarządzający placówkami medycznymi
  5. Diagnostyka – w bloku zostaną poruszone kwestie dotyczące m.in. diagnostyki genetycznej 
  6. Pacjenci – jak im pomóc? 

Grupa PTWP, która jest organizatorem wydarzenia, zaprosiła do udziału w tegorocznej edycji wybitnych specjalistów kilkunastu dyscyplin medycznych, naukowców, przedstawicieli polityki, administracji samorządowej, organizacji pozarządowych.

Szczegóły programu Kongresu znajdziecie tutaj.

My również będziemy obecni na Kongresie – zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami Segmentu Ochrony zdrowia oraz grupy produktowej Opieka nad pacjentem.

Do zobaczenia w Katowicach !!!

Aktualności