W dniu 25 maja uczestniczyliśmy w VIII Regionalnej Konferencji PFSz w Zamościu. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Prezydenta Miasta Zamość oraz Marszałek Województwa Lubelskiego. Partnerem konferencji została Grupa Impel. Konferencja przyciągnęła dużą uwagę i zgromadziła licznych dyrektorów szpitali, członków organizacji pracodawców, naukowców, samorządowców oraz przedstawicieli biznesu.

Konferencję rozpoczęli: prof. Jarosław J. Fedorowski, Prezes PFSz. Damian Miechowicz – Prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Sp. z o.o., oraz Mariusz Paszko – Wiceprezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego i członek Rady Naczelnej PFSz. Głównym tematem konferencji było bezpieczeństwo szpitali, analizowane z różnych perspektyw.

Nasi eksperci: Paweł Gudwański, Prezes Zarządu, Hospital Service Sp. z o.o., oraz Jolanta Nykiel, Dyrektor ds. operacyjnych, Hospital Service Sp. z o.o., zaprezentowali prelekcję „Bezpieczeństwo placówek medycznych w oparciu o Patient Care. Prelegenci podkreślali, że naszym celem jest zapewnienie najwyższej jakości usług, które przyczyniają się do zwiększenie bezpieczeństwa i efektywności placówek ochrony zdrowia. Ponadto poruszyli tematykę m.in., wykorzystania nowych technologii czy cyfryzacji.

Na wydarzeniu nie zabrakło panelu dyskusyjnego, którego tematem była „Przyszłość ochrony zdrowia: budowanie nowego systemu ochrony zdrowia w oparciu o wartość dla pacjenta i pracownika”

Uczestnikom oraz Organizatorom konferencji pragniemy podziękować za ich zaangażowanie i wymianę wiedzy.

Aktualności