Miło nam poinformować, że należąca do Grupy Impel spółka Optima Care podpisała umowę ramową o współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wraz z UMK zrealizujemy projekty w obszarach: badawczym, edukacyjnym oraz popularyzującym naukę.

Pierwszy planowany projekt w ramach współpracy będzie dotyczył określenia poziomu posiadanych zasobów osobistych dzieci korzystających z pomocy psychologicznej i/lub psychoterapeutycznej. Otrzymane wyniki zestawimy z poziomem tych samych zasobów w grupie dzieci niekorzystających z takiej formy pomocy.

– Współpraca z UMK to zupełnie nowe wyzwanie dla zespołu Optima Care. Prowadzenie projektów badawczych i edukacyjnych w tak ważnych obszarach, z tak uznanym ośrodkiem naukowym będzie dla nas szansą na rozwój i zdobycie cennego doświadczenia. Z kolei dla pracowników naukowych UMK współpraca z komercyjnym partnerem biznesowym to także zupełnie nowy obszar działań. Naszym wspólnym celem jest upowszechnianie wiedzy specjalistycznej z zakresu psychologii, psychiatrii, pedagogiki oraz z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego. Jesteśmy zmotywowani do działania i wymiany wiedzy – podkreśla Roma Bruska, Prezes Zarządu Optima Care.

Kolejne projekty w ramach współpracy będą dotyczyły m.in. działaniom wspomagających nauczycieli, rodziców i opiekunów w pracy dydaktycznej, wychowawczej czy terapeutycznej. Nie zabraknie wspólnego spojrzenia na tematy rehabilitacyjne oraz działania profilaktyczne i prozdrowotne. Działania dedykujemy w szczególności dzieciom i młodzieży.

Zespół reprezentujący Optima Care to: Roma Bruska, Katarzyna Dorywała, Martyna Janicka oraz Dorota Gliszczyńska-Kotlarek.

Pierwsze spotkanie robocze odbyło się 10 maja 2023 r. 

Aktualności