Już 17 marca 2023 r. odbędzie się wyjątkowe wydarzenie poświęcone sektorowi opieki senioralnej, czyli Konferencja Senior Care Kowal 2023. Jej organizatorem jest Krajowa Izba Domów Opieki, do której Grupa Impel przystąpiła w lutym tego roku. Konferencja to znakomita okazja, aby porozmawiać o najpilniejszych kwestiach, które dotyczą opieki senioralnej.

Organizator wydarzenia zaprosił do udziału w tegorocznej edycji wydarzenia przedstawicieli środowiska medycznego, a także naukowców, przedstawicieli administracji samorządowej oraz organizacji pozarządowych.

Wydarzeniu będą towarzyszyć warsztaty poświęcone m.in. pierwszej pomocy oraz pozytywnemu podejściu do opieki nad osobami z demencją.

W trakcie Konferencji wystąpi Wojciech Ciołek, dyrektor handlowy z Grupy Impel. Nasz przedstawiciel zaprezentuje rozwiązania, które pomagają zapewnić bezpieczeństwo w obiektach, takich jak domy opieki senioralnej. Wojciech Ciołek omówi także kwestie rozwiązań wspierających efektywność energetyczną obiektów.

O usługach dla Ochrony zdrowia można przeczytać tutaj.

Aktualności