Hospital Service Company realizuje projekt finansowany przez Gminę Wrocław pod nazwą „Wsparcie osób przewlekle i nieuleczalnie chorych oraz ich rodzin w procesie opieki domowej poprzez działania edukacyjno-profilaktyczne”.

Projekt stanowi realizację zadania publicznego pod nazwą “Działania edukacyjno-profilaktyczne na rzecz poprawy jakości opieki osób przewlekle i nieuleczalnie chorych przebywających w środowisku domowym oraz wsparcie ich rodzin lub opiekunów”.

Program dedykowany jest mieszkańcom Wrocławia. Dyrektor Centrum Medycznego Hospital Service Company – Artur Walkowicz udzielił wywiadu na portalu Newseria.

Aktualności